top of page

עודד חוברה אמן רב תחומי 

מעצב, מפסל, מצייר ומצלם.  

אני אוהב לגעת ולהתנסות בעבודה תוך שימוש בחומרים ומדיומים שונים ומגוונים. 

המפגש בין הדו מימד והתלת מימד בעשייה האמנותית שלי,  

היא כפרופיל אישי ויעיד על כך השימוש בחפצים שנאספו בתחנות חיי.  

חפצים הטעונים בנוסטלגיה והמשמשים כמצע לשפה עשירה, 

המביאה לתוצר סופי מרתק בתוכן החושף נקודות מבט אישיות וחברתיות חשובות. 

מנעד העשייה האמנותית שלי מושפע מאמנים, מתחילת המאה העשרים, 

שנחשפו לתרבויות חדשות ועד לאמנים מושגיים עכשוויים. 

ODED.jpg
bottom of page